уторак, 12. мај 2020.

PRIĐI BLIŽE

Priđi bliže
Tekst - Jackues Davei
Kompozitor - Žak Duiv, Assaf Avidar


Kraj je dana, pada noć, pogled luta
a telo gori, i sasvim sam sam –
tražim pomoć i za tren svi ste ta
kazaljka na satu koji stalno gledam,
tražim pomoć i za tren svi ste ta
kazaljka na satu koji stalno gledam

Koliko još razdvajanja, da bismo se spojili?
Zagrljaji, dodiri, sve je prazno bez bliskosti.   
Koliko još razdvajanja, da bismo se svi spojili?
Zagrljaji, dodiri, baš sve je prazno bez bliskosti.   

Vrelina odlazi, al’ reči ostaju, kao na steni
Sa suvih usana milina teče bez kraja
Ceo grad je utihnuo sada, a moje srce
Zove svakog, svakog od prijatelja
Ceo grad je utihnuo sad, a moje žedno srce
Zove, svakog prijatelja

Koliko još razdvajanja, da bismo se spojili?
Zagrljaji, dodiri, sve je prazno bez bliskosti.   
Koliko još razdvajanja, da bismo se svi spojili?
Zagrljaji, dodiri, baš sve je prazno bez bliskosti.   
Zagrljaji, dodiri, baš sve je prazno bez bliskosti    


Нема коментара:

Постави коментар